Co to jest benchmark?

W przypadku funduszy inwestycyjnych jest to wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu.

Comment on this FAQ