Co to jest certyfikat inwestycyjny?

Certyfikat inwestycyjny jest to udział inwestora w aktywach funduszu.

Comment on this FAQ