Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, której celem jest lokowanie pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszy czyli osoby fizyczne lub prawne, w taki sposób aby osiągnąć jak największy zwrot powierzonego kapitału.