Co to jest jednostka uczestnictwa?

Wartość inwestycji i część majątku funduszu jaką można nabyć określa jednostka uczestnictwa, która jest systematycznie wyceniana, dzięki czemu można na bieżąco kontrolować swoje inwestycje.

Comment on this FAQ