Co to jest konwersja jednostek?

Konwersja to odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu i jednocześnie kupienie za uzyskaną w ten sposób kwotę pieniężną jednostek uczestnictwa w innym funduszu.

Comment on this FAQ