Co to jest opłata dystrybucyjna?

Opłata dystrybucyjna jest to opłata pobierana od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa.

Comment on this FAQ