Czy małżonkowie mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne?

Małżeństwo może nabyć certyfikaty inwestycyjne, w tym celu musi złożyć zapis na rejestr małżeński i wtedy występuje łącznie jako uczestnik funduszu. Jedna i druga strona może wydawać dyspozycje po wcześniejszym udzieleniu wzajemnego uczestnictwa.

Comment on this FAQ