Czy w razie śmierci można wskazać osobę dziedziczącą certyfikatów inwestycyjnych?

Nie można wskazać osoby dziedziczącej certyfikaty.

W tym przypadku będzie mowa o dziedziczeniu ustawowemu, czyli jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, albo testament reguluje los części majątku to z mocy ustawy osobą uprawnioną do nabycia certyfikatów inwestycyjnych są w zależności jakie występują osoby bliskie.

Comment on this FAQ