Czy zainwestowane pieniądze w fundusz inwestycyjny są bezpieczne?

Działalność TFI jest pod stałą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, a zgromadzone środki funduszy przechowywane są przez depozytariusza czyli bank, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Comment on this FAQ