Jak dzielą się fundusze inwestycyjne?

Ze względu na przyjętą przez nie politykę inwestycyjną fundusze inwestycyjne dzielą się na:

  • fundusze akcji
  • fundusze obligacji
  • fundusze stabilnego wzrostu
  • fundusze mieszane (zrównoważone)
  • fundusze sektorowe
  • fundusze rynków zagranicznych

Comment on this FAQ