Kiedy trzeba zapłacić podatek Belki?

Podatek od dochodów kapitałowych, zwany też potocznie podatkiem Belki jest zryczałtowanych podatkiem dochodowym, który płacimy od zysków wypracowanych w ramach np.  funduszy inwestycyjnych. Wysokość podatku wynosi 19% i pobierany jest w momencie realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Inaczej mówiąc jeżeli inwestor przenosi swoje pieniądze między funduszami, za każdym razem gdy zarobi musi zapłacić podatek od zysku, nawet jeśli będzie to robił kilka razy w skali roku.

Comment on this FAQ