Kto może być uczestnikiem funduszu inwestycyjnego?

Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Comment on this FAQ