W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nalicza codziennie opłatę za zarządzanie według określonego wzoru. Dla klienta opłata ta jest praktycznie nie widoczna i co ważne klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w momencie odkupienia jednostek.

Comment on this FAQ