Jak wybrać strategię inwestycyjną?

Każda osoba rozpoczynająca inwestycje z TFI musi najpierw określić swój profil inwestycyjny. Należy zdecydować się na jedno z wielu TFI, a następnie określić kiedy, jakiego rodzaju fundusze i w jakich proporcjach zamierzamy kupować, a kiedy się ich pozbywać. Należy także określić poziom w jakim planujemy inwestycje w różne fundusze i subfundusze. Są to kwestie niezwykle istotne, dlatego też rozpoczynając inwestycje z TFI należy nakreślić odpowednią politykę inwestowania.

Określenie potrzeb i oczekiwań dotyczących inwestycji

Osoba, która staje się klientem TFI, musi na początku określić swoje potrzeby, cele i oczekiwania dotyczące inwestycji na rynkach finansowych. Musi również wiedzieć jak duży stopień ryzyka jest skłonna podjąćc oraz jak duży pocent swoich funduszy jest w stanie zaryzykować. Strategia inwestycyjna na jaką zdecyduje się inwestor powinna zależeć od tego przez jak długi okres zamierza on kontynuować inwestycję. Przy budowaniu strategi należy też pamiętać o zróżnicowaniu instrumentów finanoswych w jakie zamierza się inwestować. Inwestycje wyłącznie w jeden instrument są mało efektywne, i wbrew pozorom również często mniej bezpieczne niż przy zróżnicowaniu instrumentów.

Określanie poziomu ryzyka inwestycji

Poziom ryzyka jest najczęściej ustalany na podstawie zakładanego czasookresu inwestycji. Zgodnie z tą zasadą, im dłuższy przewidywany czas inwestycji, tym większe ryzyko okresowych spadków jej rentowności można podjąć. Najbardziej ryzykowana forma inwestycji to inwestycja w akcje notowane na giełdach papierów wartościowych. Wynika to z dość dużego prawdopodobieństwa, że akcje te przynajmniej kilka razy w roku kilkaktronie zanotują znaczny wzrost jak i spadek, ale mimo wszystko po ok. 5-letnim okresie, będą warte więcej niż w momencie ich kupna. Dlatego też, inwestując długookresowo mamy dużą szansę na dość spory zysk z takiej inwestycji. Natomiast w przypadku okresów krótszych, inwestycja w akcje najczęściej staje się nierentowna, w efekcie czego zapłacimy za nią więcej niż zyskamy. Dlatego przy krótszych inwestycjach najefektywniej jest lokować pieniądze na rynku pieniężnym oraz w papierach dłużnych, jak np. obligacje skarbowe.

Inwestycja z TFI jest więc w pełni uzależniona od naszych możliwości, celów i strategi na jaką się zdecydujemy. Z tego też względu, musimy umiejętnie skalkulować, która opcja inwestycji będzie w naszym przypadku najefektywniejsza.

Dodaj komentarz