Czym jest gwarancja bankowa?

Przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoje firmy, często muszą korzystać z dodatkowych form finansowania. Uzyskanie wysokiego kredytu lub zawarcie intratnej transakcji z kontrahentem to poważne zobowiązanie, a nie każdy podmiot jest w stanie podjąć takie ryzyko. W tym przypadku zabezpieczeniem interesów drugiej strony transakcji może być gwarancja bankowa, dzięki której przedsiębiorca poprawi swoją wiarygodność.

Gwarancja bankowa – co to jest?

Najprościej rzecz ujmując, gwarancja bankowa jest niczym innym, jak poświadczeniem banku, że przedsiębiorca wywiąże się z zobowiązania. W momencie, gdy zabraknie środków na pokrycie zobowiązania wobec wierzycieli, to bank bierze na siebie spłatę zadłużenia. Gwarancja bankowa jest więc niczym innym, jak zabezpieczeniem na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie był w stanie uregulować zobowiązania. Prawo finansowe, które reguluje zasady, na jakich udzielona jest gwarancja bankowa, określone jest przez przepisy wynikające z ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 roku. Warto pamiętać, że takie poświadczenie wiarygodności nie jest bezpłatne, gdyż przedsiębiorca korzystający z gwarancji bankowej jest zobowiązany do pokrycia kosztów prowizji na rzecz banku.

Kiedy skorzystać z gwarancji bankowej?

Nie tylko firmy, ale także osoby prywatne mogą skorzystać z gwarancji bankowej. Takie poświadczenie zwiększa wiarygodność, dlatego znajduje szeroki zakres zastosowania w transakcjach na wielu płaszczyznach. Gwarancja bankowa może zostać udzielona na potrzeby spłaty kredytu, zapłaty za zamówione usługi i towary czy wywiązania się z umowy. W momencie, gdy przedsiębiorca nie będzie mógł pokryć potrzeb wierzyciela, to bank ureguluje za niego zobowiązanie, pobierając za to procentową prowizję od transakcji. W ten sposób druga strona transakcji nie podejmuje żadnego ryzyka w nawiązaniu współpracy finansowej, co w wielu przypadkach pozwala skuteczniej rozwijać działalność firmy.

Korzyści gwarancji bankowej

Z gwarancji bankowej najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy nawiązują nową współpracę z kontrahentami z kraju i zagranicy. Dzięki takiemu zabezpieczeniu partner biznesowy ma pewność, że nowa inwestycja nie stwarza ryzyka niepowodzenia z powodu niewypłacalności firmy. Dodatkowo gwarancja bankowa poprawia zdolność kredytową, co pozwala łatwiej uzyskać kredyt na większą kwotę. Główną korzyścią podpisania umowy gwarancyjnej jest to, że przedsiębiorca ma większe szanse na zawarcie intratnych kontaktów biznesowych, zapewniając drugiej stronie transakcji pełną wypłacalność bez względu na sytuację finansową firmy w przyszłości.

Dodaj komentarz