Jak inwestować oszczędności

Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że wiele ludzi ma ograniczoną możliwość odkładania pieniędzy na później. Jeśli jednak mamy jakieś oszczędności to zgromadzone w ten sposób pieniądze nie powinny bezczynnie leżeć. Ceny w sklepach ciągle rosną a więc nasze nadwyżki finansowe kurczą się. Z tego powodu warto je zainwestować, by mogły na siebie pracować. Banki i instytucje finansowe oferują kilka rodzajów bezpiecznych sposobów na inwestycje, w ten sposób może dużo nie zarobimy ale z pewnością nie stracimy.

Konta oszczędnościowe

Pierwszy sposób to konta oszczędnościowe. Są to produkty depozytowe, łączące w sobie konto osobiste z lokatą bankową. W ten sposób mamy swobodny dostęp do naszych pieniędzy w każdej chwili tak jak ma to miejsce w przypadku zwykłego konta, a jednocześnie możemy w ten sposób zarabiać jak na lokacie. Wadą tego rozwiązania jest to, że zyski z takiego rachunku oszczędnościowego nie będą duże. Co prawda zazwyczaj oprocentowanie uzależnione jest od sumy jaką zgromadziliśmy na rachunku, ale i tak jest niewielkie. Przeważnie z kona takiego można korzystać przez Internet lub telefon a prowizje banku jeśli już występują to są niewielkie.

konta oszczędnościowe

Lokaty bankowe

Lepszym bo wyżej oprocentowanym sposobem na pomnożenie naszych oszczędności są lokaty bankowe. Ich działanie jest proste – oddajemy do banku pieniądze na określony czas a po jego upływie otrzymujemy oszczędności zwiększone o odsetki jakie nam naliczono. Lokaty to najbezpieczniejszy sposób na zarobek, niestety ich wadą jest konieczność przekazania naszych pieniędzy, którymi od tej pory nie będziemy mogli dysponować w taki sposób jak w przypadku konta. Jej oprocentowanie uzależnione jest od sumy jaką chcemy zainwestować i od okresu na jaki chcemy ją zdeponować.

lokaty bankowe

Inwestowanie w fundusze

Kolejną metodą jest inwestowanie w fundusze. Tu zarobimy jeszcze więcej, jednak metoda ta obarczona jest ryzykiem. Inwestor lub inaczej uczestnik funduszu przekazuje swoje pieniądze profesjonalnej firmie, która ma za zadanie osiągnąć jak największy zysk, tzw. Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych. Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji, gdyż inwestują prawie wyłącznie w akcje. O ile na giełdzie panuje hossa, mogą przynosić bardzo dobre zyski, o tyle jeśli sytuacja się odwróci istnieje duże prawdopodobieństwo, ze zanotujemy znaczne straty. Jeśli obawiamy się o nasze pieniądze wybierzmy fundusze z ochroną kapitału. Tu jeśli nic nie zyskamy, z pewnością nie stracimy, gdyż otrzymamy sumę, którą wpłaciliśmy, bo fundusze te inwestują w obligacje.

inwestowanie, obligacje

Obligacje skarbowe

Obligacje Skarbowe to papiery potwierdzające udzielenie pożyczki Skarbowi Państwa. Zobowiązuje się on oddać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami w określonym czasie. Jest to bardzo bezpieczna inwestycja, gdyż Emitent odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Sposobów na powiększenie swoich oszczędności jest wiele. Jednak na pytanie, który dla nas jest najlepszy, powinniśmy sobie odpowiedzieć sami, ważne by nie trzymać nadwyżek finansowych w skarpecie, gdyż w ten sposób nic nie zyskamy.

Dodaj komentarz