Prosta droga po fundusze europejskie

Przedsiębiorcy z dobrym pomysłem na nową firmę lub rozwój już istniejącej mają całkiem duże szanse na dotacje unijne. Niestety wielu z nich nie podejmuje nawet próby uzyskania wsparcia, bojąc się nadmiaru formalności oraz nie posiadając wiedzy na temat tego, jak to zrobić. Jak można pozyskać fundusze europejskie łatwo i szybko?

Pozyskiwanie dotacji europejskich dla firm

Ażeby otrzymać dotację unijną, przede wszystkim trzeba wypełnić odpowiedni wniosek, zawierający szczegółowe informacje na temat tego, na co mają zostać przeznaczone pieniądze. Konieczne jest określenie tego jeszcze przed rozpoczęciem pisania wniosku, gdyż ma to kluczowe znaczenie na wybór programu wsparcia, z którego przedsiębiorca będzie próbował uzyskać dofinansowanie. Z innej puli wypłacane są pieniądze na założenie firmy, a z innej np. na prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

fundusze europejskie

We wniosku należy dokładnie przedstawić swój pomysł. Trzeba zrobić to w sposób przekonujący, gdyż dotacje europejskie przysługują projektom uznanym za rozwojowe, wyjątkowo innowacyjne i spójne. W celu zwiększenia swoich szans na pozytywną ocenę wniosku warto poprosić o pomoc w ich wypełnieniu fachowców z którejś firmy profesjonalnie zajmującej się pośrednictwem w uzyskiwaniu funduszy europejskich.

Poprawne rozliczenie dotacji unijnych

Mogłoby się wydawać, iż dotacje unijne powinny podlegać opodatkowaniu i obowiązkowi zamieszczenia w rozliczeniu rocznym, gdyż stanowią swego rodzaju przychód. Okazuje się jednak, iż dotacje europejskie i nie tylko zostały prawnie wyłączone z tego obowiązku. Mimo to niektórzy przedsiębiorcy decydują się uwzględnić je w kpir w celu uzyskania lepszej przejrzystości w dokumentacji.

Dodaj komentarz