Dlaczego warto inwestować z TFI?

Inwestycje poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI, zyskują obecnie na popularności. Jakie jednak korzyści płyną z tego rodzaju inwestycji, że staje się on formą coraz chętniej wybieraną przez inwestorów?

Zalety inwestycji z TFI

Jedną z głównych zalet posiadania funduszu inwestycyjnego jest możliwość nabywania różnych instrumentów finansowych, a jak powszechnie wiadomo dywersyfikacja protfela istotnie zmniejsza ryzyko danej inwestycji. Można tu więc nabywać zarówno akcja, obligacje, w tym także te zagranicze.

Kolejnym atutem jest fakt, iż fundusze inwestycyjne zarządzane sa przez profejsonalnych doradców finansowych, dzięki czemu są sposobem inwestowania dostępnym zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i osób nie mających zbyt dużego doświaczenia, dużego kapitału czy też nie mających czasu, by śledzić sytuacje na rynkach finanoswych. Jest to więc bardzo efektywne rozwiązanie dla osób, które chcą aby ich pieniądze pracowały na różnego rodzaju giełdach, jednak nie mają czasu bądź wiedzy by samemu się tym zająć, nie chcąc jednak też, by leżały one na lokatach bankowych.

Wybór inwestycji TFI

Rynek oferuje wiele różnorodnyh funduszy inwestycyjnych, dlatego też najistotniejszą kwestią jest tu wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor powinien więc przeanalizować swoje potrzeby, cele i oczekiwania związane z inwestycją, z drugiej strony jednak nie zapominając o poziomie ryzyka jaki może podjąć. Mówiąc krótko, musi być świadom, czego oczekuje, co może zyskać, ale również co może stracić. Należy też mieć na uwadze, jak długo dana osoba planuje inwestować oraz to, iż im bardziej różnorodne instrumenty finanoswe, tym mniejsze ryzyko.

Fundusze inwestycyjne są bardzo skuteczną formą inwestycji i dostępną niemalże dla każdego. Należy jedynie określić swoje cele, a profesjonalni doradcy finansowi w ramach wybranego TFI zadbają o to, by wynik był jak najefektywniejszy.

Dodaj komentarz