Szybki faktoring a płynność finansowa

Jednym z kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności jest płynność finansowa, która w dużej mierze wpływa na postrzeganie firmy z jednej strony, z drugiej natomiast stanowi miernik jej efektywności. Tym samym tak ważne jest, aby nieustannie dbać o egzekwowanie przepływu należności od kontrahentów. Dbanie o bieżące sprawy, projekty, nadzorowanie ludzi z jednoczesnym dbaniem o terminowość wpływów z tytułu należności, jest niezwykle trudnym zadaniem w szczególności w przypadku mikroprzedsiębiorstw, firm małych i średnich z ograniczonym zasobem ludzkim. Z pomocą przychodzi faktoring dla mikrofirm oferowany przez coraz większą liczbę instytucji.

Opinie o faktoringu a rzeczywistość

opinie o faktoringu
Opinie o faktoringu

Znalezienie instytucji zajmującej się naszymi należnościami z jednoczesnym zachowaniem pozytywnych relacji z dłużnikami jest zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym. W Internecie można znaleźć wiele opinii o faktoringu. Prawda jest taka, że faktoring dla mikroprzedsiębiorstw to szansa dla firm, niezatrudniających zbyt wielu pracowników, a które chcą efektywnie i skutecznie zaistnieć na rynku. Istotnym jest odpowiedni wybór instytucji, posiadającej doświadczenie w kierowaniu ściąganiem naszych należności od dostawców, która w sposób profesjonalny informuje o wymaganej spłacie, a w przypadku zalegania z płatnościami podejmie kroki windykacyjne. Szybki faktoring oferowany przez KUKE Finance to gwarancja terminowości działania z jednoczesnym zachowaniem profesjonalizmu i konsekwencji podejmowanych kroków. Szczegółowa oferta faktoringu wraz z polisą i różnymi wariantami, zależnymi od potrzeb, dostępna jest na stronie https://www.kuke-finance.pl/oferta/faktoring-pelny/faktoring-z-polisa-kuke/.

Szybki faktoring dla postępu małych firm na rynkach

Dopasowując się do aktualnych potrzeb rynkowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych, firmy oferują sprzedaż z wykorzystaniem tzw. kredytu kupieckiego. Charakteryzuje się on odroczonym terminem spłaty, stąd też nierzadko pojawiają się problemy z zachowaniem płynności finansowej, ponieważ przedsiębiorstwa mając nowe zlecenia i zamówienia, borykają się z brakiem funduszy, które są zamrożone. Szybki faktoring charakteryzuje się tym, że otrzymują one fundusze od faktora za fakturę i nie muszą się już angażować w zwrot należności, ponieważ zostaje to w gestii instytucji.

Faktoring niejawny

Problematyczne są umowy, zawierające podpunkt o zakazie przelewu wierzytelności lub o braku zgody klienta na objęcie ich należności faktoringiem. Wówczas alternatywną jest faktoring niejawny. Nie różni się znacząco od „tradycyjnego” dla korzystającego z usługi. Różnica tkwi w postępowaniu, musi ono być w pewnym stopniu utajnione. Faktorant przekazuje faktorowi fakturę za płatność z odroczonym terminem płatności, który ją opłaca. Jedynie płatnik nie jest tu poinformowany o przekazanych płatnościach i bez zmian wpłaca należności na to samo konto

Podsumowując, faktoring to możliwość zachowania płynności finansowej przez przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie swojego biznesu przed długim oczekiwaniem na spłatę należności od kontrahentów. Daje on sposobność do działania i zniwelowanie czasu pomiędzy realizacją kolejnych zamówień. Więcej na: https://www.kuke-finance.pl/oferta/faktoring-pelny/faktoring-z-polisa-kuke/.

Dodaj komentarz